понеделник, 16 април 2018 г.

Църква

Изгаря мракът в пламъка на свещ.
И стичат се сълзите му от восък.
Не тук е адовата пещ,
но чу се хлипане и вопъл.
И тишина отново се разстла
като килим, осеян с шепоти.
На него Вседържител и Икономиса на кресла
претеглят покаяния и трепети.
Застанала във ъгъла, се сепвам,
щом в касичката на пангара
звънна нечия последна лепта
за свещ, която тъмнина изгаря.